สีสุวัตถิ์ สิริมตะ

พลโท นักองค์ราชวงศ์ (หม่อมราชวงศ์) สีสุวัตถิ์ สิริมตะ (เขมร: អ្នកឣង្គរាជវង្ស ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតះ; อังกฤษ: Sisowath Sirik Matak; 22 มกราคม พ.ศ. 245721 เมษายน พ.ศ. 2518) เป็นสมาชิกในราชวงศ์กัมพูชา สายราชสกุลสีสุวัตถิ์

นักองค์ราชวงศ์ สีสุวัตถิ์ สิริมตะ
พระนามสีสุวัตถิ์ สิริมตะ
พระอิสริยยศนักองค์ราชวงศ์
ราชวงศ์ราชวงศ์กัมพูชา (ราชสกุลสีสุวัตถิ์)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ22 มกราคม พ.ศ. 2457
พนมเปญ, กัมพูชา
(ในอารักขาของอินโดจีนฝรั่งเศส)
สิ้นพระชนม์21 เมษายน พ.ศ. 2518 (61 ปี)
พนมเปญ, กัมพูชา
พระราชบิดานักองค์มจะ สีสุวัตถิ์ รัฏฐารี
พระราชมารดานักนาง เตรือง เยือม
พระชายานักองค์มจะ นโรดม เกศนารี
พระราชบุตรพระโอรส 3 องค์, พระธิดา 3 องค์

นักองค์ราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริมตะ เป็นที่จดจำจากการมีบทบาททางการเมืองในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับนักการเมืองฝ่ายขวาในปี พ.ศ. 2513 เพื่อก่อการรัฐประหารต่อสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์เอง และร่วมมือกับลอน นอล ในการสถาปนารัฐบาลสาธารณรัฐเขมร

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.