วิกิพีเดียภาษาไทย

วิกิพีเดียภาษาไทย คือรุ่นภาษาไทยของวิกิพีเดีย เว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์เนื้อหาเสรีและเปิดให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้ เว็บไซต์ดำเนินการโดยมูลนิธิวิกิมีเดียและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ในเดือนตุลาคม 2563 วิกิพีเดียภาษาไทยมี 139,777 บทความ เป็นวิกิพีเดียขนาดใหญ่สุดอันดับที่ 56

วิกิพีเดียภาษาไทย
โฮมเพจวิกิพีเดียภาษาไทย
ยูอาร์แอลth.wikipedia.org
คำขวัญสารานุกรมเสรี
เชิงพาณิชย์?ไม่ใช่
ประเภทโครงการสารานุกรมอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียน?ไม่จำเป็น
ภาษา
ที่ใช้ได้
ภาษาไทย
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
สร้างโดยชุมชนวิกิภาษาไทย

วิกิพีเดียภาษาไทยมีการย่อหน้าให้สอดคล้องกับลักษณะเอกสารภาษาไทย ซึ่งแตกต่างจากวิกิพีเดียภาษาอื่น

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.