วัฒนธรรมญี่ปุ่น

วัฒนธรรมญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 1 พันปี ตั้งแต่ยุคโจมง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ไปจนถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคใหม่ ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากจีนที่ยังคงปรากฏชัดในวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น ด้วยที่ประเทศจีนเป็นมหาอำนาจทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาค อันส่งผลให้ญี่ปุ่นรับอิทธิพลมาหลายส่วนของวัฒนธรรมจีน โดยผ่านทางเกาหลีก่อน จนได้รับอิทธิพลแลกเปลี่ยนโดยตรงในช่วงราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง

ประชากรชาวญี่ปุ่นตัดขาดจากโลกภายนอกในช่วงรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ หลังจากที่ญี่ปุ่นรุกรานจักรวรรดิจีน จนการมาถึงของเรือสีดำ (Black Ships) และยุคเมจิ ปัจจุบันวัฒนธรรมญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดของโลก เนื่องจากการเข้าถึงของวัฒนธรรมสมัยนิยมได้จากทั่วโลก

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.