ลอน นอล

จอมพล ลอน นอล (เขมร: លន់ នល់ ลน่ นล่; 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1913 - 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985) เป็นนายทหารและนักการเมืองกัมพูชา เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสองสมัย และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมอีกหลายครั้ง เป็นผู้ก่อการรัฐประหารล้มอำนาจของรัฐบาลเจ้านโรดม สีหนุในปี ค.ศ. 1970 สถาปนาสาธารณรัฐเขมร และแต่งตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีและประมุขแห่งรัฐ

ลอน นอล
นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2509  พ.ศ. 2510
ก่อนหน้า เจ้านโรดม กานตล
ถัดไป ซอน ซาน
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเขมร
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2515  พ.ศ. 2518
ก่อนหน้า เจง เฮง
ถัดไป เซากัม คอย (รักษาการแทนประธานาธิบดี)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456
จังหวัดไพรแวง อินโดจีนของฝรั่งเศส
เสียชีวิต 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 (72 ปี)
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พรรคการเมือง พรรคสังคมราษฎร์นิยม
พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม
ศาสนา ศาสนาพุทธ
ลายมือชื่อ

ลอน นอลเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน เกิดที่จังหวัดไพรแวง เป็นบุตรชายของลอน ฮิล ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดกัมปงธม ปู่ของเขาเป็นชาวเขมรต่ำจากจังหวัดเตยนินห์ในเวียดนาม และมีย่าเป็นลูกครึ่งเขมร-จีน

จบการศึกษาจากลีเซ Chasseloup-Laubat ที่เมืองไซ่ง่อน , โรงเรียนนายร้อยทหารบกกัมพูชา และเริ่มทำงานกับอาณานิคมฝรั่งเศส ขณะที่ยังศึกษาอยู่ในไซ่ง่อนนั้น เขาได้เป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าสีสุวัตถิ์ สิริมตะ, ญึก เตียวลง และเจ้าสีสุวัตถิ์ ยุทธวงศ์ ต่อมาลอน นอล ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระแจะในปี ค.ศ. 1946 และเข้าร่วมก่อตั้งขบวนการทางการเมืองฝ่ายขวา นิยมเจ้า และเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส ร่วมกับเจ้านโรดม สีหนุ

ลอน นอล เข้าร่วมกับกองทัพกัมพูชาในปี ค.ศ. 1952 จนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหาร รัฐมนตรีกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์นโรดม สีหนุ ในเวลานั้นเขาเริ่มมีความเห็นด้านนโยบายการต่างประเทศขัดแย้งกับหม่อมราชวงศ์นโรดม สีหนุ ซึ่งเอนเอียงไปทางจีนแผ่นดินใหญ่ และเวียดนามเหนือ ส่วนลอน นอลนั้นสนับสนุนสหรัฐอเมริกา

ลอน นอลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมัยแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี ค.ศ. 1966 และสมัยที่สองในปี ค.ศ. 1969 ต่อมาได้ร่วมกับเจ้าสีสุวัตถิ์ สิริมตะ และเซิง งอกทัญ ก่อการรัฐประหารล้มอำนาจของสีหนุ เพื่อสถาปนาระบอบสาธารณรัฐ พร้อมกับได้รับการเลือกในที่ประชุมรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำแห่งรัฐ ในขณะที่เจ้านโรดม สีหนุ ได้ประกาศตั้งรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาพลัดถิ่นขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลอน นอลได้สถาปนาสาธารณรัฐเขมรขึ้นปกครองกัมพูชาระหว่างปี 1970 ถึง 1976 ในขณะนั้นได้เกิดสงครามกลางเมืองกับเขมรแดง ลอน นอลตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ และลี้ภัยไปอยู่อินโดนีเซีย ก่อนจะย้ายไปอาศัยในสหรัฐอเมริกา ในช่วงบั้นปลายชีวิตเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 ที่แคลิฟอร์เนีย

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.