ป็อป

ดนตรีป็อป หรือ เพลงป็อป (อังกฤษ: pop music พอปมิวสิก) เป็นประเภทของเพลงสมัยนิยมที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในช่วงกลางทศวรรษที่ 1950 ทั้ง "popular music" และ "pop music" มักจะใช้สลับกัน แม้ว่าในอดีตจะอธิบายถึงเพลงสมัยนิยมรวมทั้งดนตรีหลายแนว คำว่า "pop" กับ "rock" เคยมีความหมายเหมือนกันจนถึงปลายทศวรรษที่ 1960 ทั้งสองถูกจัดแยกให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

บทความนี้เกี่ยวกับแนวดนตรี สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ป็อป (แก้ความกำกวม)
ป็อป
แหล่งกำเนิดทางรูปแบบเพลงป็อปดั้งเดิม ร็อกแอนด์โรล โฟล์ก
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมกลางทศวรรษที่ 1950 สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร
ซ้าย ไมเคิล แจ็กสัน ขวา, มาดอนน่า ราชาและราชินีเพลงป็อป

แม้ว่าป็อปจะถูกมองว่าเป็นเพียงชาร์ตเพลง แต่ไม่ได้รวบยอดชาร์ตเพลงทั้งหมด ดนตรีป็อปมักจะผสมผสานยืมองค์ประกอบจากดนตรีแนวอื่น เช่น เออร์เบิน แดนซ์ ร็อก ละติน และคันทรี โดยมักจะเป็นองค์ประกอบหลักที่นิยามว่าเป็นดนตรีป็อป โดยทั่วไปรูปแบบพื้นฐานจะเป็นเพลงที่มีความยาวสั้นถึงปานกลาง (ใช้รูปแบบท่อนเวิร์ส-คอรัส) รวมทั้งการใช้ท่อนคอรัสซ้ำ ๆ ท่อนเมโลดี้ไพเราะ และท่อนฮุก

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.