มติชน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ประเภท สื่อสารมวลชน
รูปแบบ สื่อและสิ่งพิมพ์
ก่อตั้งเมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้ง ขรรค์ชัย บุนปาน, พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร, สุจิตต์ วงษ์เทศ ฯลฯ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล
ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสามวัน
นิตยสารรายสัปดาห์/รายปักษ์/รายเดือน
บริษัทลูก บริษัท ข่าวสด จำกัด
บริษัท งานดี จำกัด
สำนักพิมพ์มติชน
โรงพิมพ์พิฆเนศ
คำขวัญ หนังสือพิมพ์คุณภาพ
เพื่อคุณภาพของประเทศ
เว็บไซต์ www.matichon.co.th
(SET:MATI)

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Matichon Public Company Limited) เป็นบริษัทแม่เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

เนื้อหา

ประวัติ

บริษัท มติชน จำกัด ก่อตั้งโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน และ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือเฉพาะกิจต่างๆ และรับจ้างโฆษณา

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2532 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2536 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบทะเบียนเลขที่ บมจ.219 ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 245 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์หลัก

บริษัทย่อย

บริษัทในเครือ

แหล่งข้อมูลอื่น