อำเภอเมืองสุรินทร์

อำเภอเมืองสุรินทร์
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอเมืองสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์ ถิ่นจักสาน อุทยานพนมสวาย รวมใจหลักเมือง ลือเลื่อง
ผ้าไหม หย่อนใจห้วยเสนง ครื้นเครง
กันตรึมดี ไหว้พระชีว์หลวงปู่ดุลย์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองสุรินทร์
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Surin
จังหวัด สุรินทร์
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3201
รหัสไปรษณีย์ 32000
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 915.1 ตร.กม.
ประชากร 216,761 คน (พ.ศ. 2553)
ความหนาแน่น 236.87 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
พิกัด 14°52′54″N 104°29′36″E / 14.88167°N 104.49333°E / 14.88167; 104.49333
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4451 1286
หมายเลขโทรสาร 0 4451 1286

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เมืองสุรินทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองสุรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองสุรินทร์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 21 ตำบล 285 หมู่บ้าน

1. ในเมือง (Nai Mueang) - 12. ตั้งใจ (Tang Chai) 9 หมู่บ้าน
2. สวาย (Sawai) 14 หมู่บ้าน 13. เฉนียง (Chaniang) 20 หมู่บ้าน
3. เพี้ยราม (Phia Ram) 15 หมู่บ้าน 14. เทนมีย์ (Thenmi) 14 หมู่บ้าน
4. นาดี (Na Di) 17 หมู่บ้าน 15. นาบัว (Na Bua) 19 หมู่บ้าน
5. ท่าสว่าง (Tha Sawang) 20 หมู่บ้าน 16. เมืองที (Mueang Thi) 14 หมู่บ้าน
6. สลักได (Salakdai) 16 หมู่บ้าน 17. ราม (Ram) 13 หมู่บ้าน
7. ตาอ็อง (Ta Ong) 16 หมู่บ้าน 18. บุฤๅษี (Bu Ruesi) 10 หมู่บ้าน
8. สำโรง (Samrong) 15 หมู่บ้าน 19. ตระแสง (Trasaeng) 12 หมู่บ้าน
9. แกใหญ่ (Kae Yai) 12 หมู่บ้าน 20. แสลงพันธ์ (Salaeng Phan) 9 หมู่บ้าน
10. นอกเมือง (Nok Mueang) 19 หมู่บ้าน 21. กาเกาะ (Ka Ko) 12 หมู่บ้าน
11. คอโค (Kho Kho) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองสุรินทร์ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 22 แห่ง ได้แก่

สถานที่สำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์การค้า

ห้างสรรพสินค้า

โรงภาพยนตร์

ร้านหนังสือ

วัด

พระอารามหลวงมหานิกาย

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนประถม สพฐ.

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

สถานีรถไฟ

ท่าอากาศยาน

โรงพยาบาล

สัญลักษณ์ประจำอำเภอ

ชาวอำเภอเมืองสุรินทร์ที่มีชื่อเสียง

บุคคลในประวัติศาสตร์

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)

พระภิกษุสงฆ์ / พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

นักปกครอง

นายเสนอ มูลศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

นักการเมือง