อำเภอสามเงา

อำเภอสามเงา
แผนที่จังหวัดตาก เน้นอำเภอสามเงา
พระธาตุลอยศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ผาสามเงา ขุนเขาเสียดฟ้า ตระการตาเขื่อนภูมิพล ยลพระธาตุแก่งสร้อย ดอยพระบาทเขาหนาม ลือนามลำไย กล้วยไข่เลิศรส
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอสามเงา
อักษรโรมัน Amphoe Sam Ngao
จังหวัด ตาก
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6303
รหัสไปรษณีย์ 63130
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 2,771.927 ตร.กม.
ประชากร 32,367 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 11.67 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสามเงา หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5559 9091
หมายเลขโทรสาร 0 5559 9091

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอสามเงา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดตาก

เนื้อหา

ชื่อเดิม

เดิมชื่อ กิ่งอำเภอท่าปุย แล้วได้เปลี่ยนเป็น กิ่งอำเภอสามเงา ในปี พ.ศ. 2460 ต่อมาก็ยกฐานะเป็น อำเภอสามเงา ในปี พ.ศ. 2501

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสามเงาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอสามเงาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน

1. สามเงา (Sam Ngao)
2. วังหมัน (Wang Man)
3. ยกกระบัตร (Yokkrabat)
4. ย่านรี (Yan Ri)
5. บ้านนา (Ban Na)
6. วังจันทร์ (Wang Chan)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอสามเงาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่