ప్లమ్మర్-విన్సన్ సిండ్రోమ్

ప్లమ్మర్-విన్సన్ సిండ్రోమ్ (Plummer–Vinson syndrome / PVS) లేదా పేటర్సన్-బ్రౌన్-కెల్లీ సిండ్రోమ్ (Paterson–Brown–Kelly syndrome) or sideropenic dysphagia ఒక రకమైన వ్యాధి. వీరిలో మ్రింగడం కష్టంగా ఉండడం, అన్నవాహికలో అడ్డంగా పొరలు మరియు ఇనుము ధాతువు లోపించడం వలన రక్తహీనత ముఖ్యమైన లక్షణాలు.[1] ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా కాలందాటిన స్త్రీలలో కనిపిస్తుంది.

Plummer–Vinson syndrome
Classification and external resources
ICD-10 D50.1
ICD-9 280.8
DiseasesDB 10134
MedlinePlus 001158
eMedicine med/3431
MeSH D011004

మూలాలు

  1. Novacek G (2006). "Plummer-Vinson syndrome". Orphanet J Rare Dis. 1: 36. doi:10.1186/1750-1172-1-36. PMC 1586011. PMID 16978405.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.