పెద్ద ప్రేగు

పెద్ద ప్రేగు (Large intestine) జీర్ణ వ్యవస్థలో చివరిభాగం. జీర్ణక్రియతర్వాత భాగంనుండి నీరు, విటమిన్లను తిరిగి శరీరంలోనికి పీల్చుకొని మిగిలిన జీర్ణంకాని వ్యర్థపదార్ధాల్ని బయటకు పంపించడం దీని పని. దీనికి 12-25 గంటలు పడుతుంది. పెద్ద ప్రేగు ఇంచుమించు 1.5 మీటర్ల పొడుగుంటుంది.

పెద్ద ప్రేగు
Front of abdomen, showing the large intestine, with the stomach and small intestine in dashed outline.
Front of abdomen, showing surface markings for liver (red), and the stomach and large intestine (blue).
లాటిన్ intestinum crassum
గ్రే'స్ subject #249 1177
లింఫు inferior mesenteric lymph nodes
Dorlands/Elsevier i_11/12456545

పెద్ద ప్రేగులో 700 రకాలైన బాక్టీరియాలుంటాయి.

వ్యాధులు

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.