చర్వణకాలు

చర్వణకాలు (Molar teeth) క్షీరదాల విషమ దంత విన్యాసంలో ఒక విధమైన దంతాలు. ఇవి మనం ఆహారం తినేటప్పుడు నమిలే దంతాలు.

చర్వణకాలు
క్రింది దవడలోని జ్ఞాన దంతం తొలగించిన తర్వాత.
శాశ్వత దంతాలు, కుడి వైపు క్రింది దవడలోనివి.
లాటిన్ dentes molares
గ్రే'స్ subject #242 1118
ధమని posterior superior alveolar artery
Dorlands/Elsevier d_08/12285848

మూలాలు

  • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.