Witůmy do Wikipedyje,
swobodnyj yncyklopedyje, kero moge być pomjyńano uod kożdygo.
Terozki můmy 7279 artiklůw we ślůnskij godce
  • Ślůnsk
  • Bjografije
  • Geografijo
  • Gyszichta
  • Techńika
  • Nauka
  • Społeczyństwo
  • Wszyjske katygoryje
Strziga (ze łaćiny striga bez grecke στρίξ, στρίγξ), abo mynski uodpowjydńik strzigůńdymůn ze prasłowjańskich wjerzyńůw, uobecny tyż we kulturze, bojkach a uosprowkach wywodzůncych śe ze rygjůnu Ślůnska. Coby tako strziga ńy můgła ludźům szkůdźić, trza ja bůło wykopać a przebić ji śerce dymbowym kołkym (we Ślůnsku, bo kaj ińdźi godało śe, co nojlepszy je uośinowy), abo jij uoberznůńć gowa a wraźić jij ja mjyndzy nogi. Jak już kogo za żywobyćo mjeli we podejzdrzyńu, co po śmjyrći może śe uostać strzigům, to go chowali gymbům na důł a wstyrczali mu do gymby kamjyń.

... Fto a kedy doł anfang kůncepcyji grupy we matymatyce?
... kero fusbalowo ferajna je nojbarzi utitlowano we Ńiderlandach?
... ftory ślůnski pisorz wydoł seryjo buchůw lo bajtlůw Oh, wie schön ist Panama, ńyskorzi przetuplikowano na 30 godkůw?
... kero planeta Słůnecznygo Ukłoda mo plac rozlygowańo fest podany na plac Mjeśůnczka?
... fto we XVIII stoleću napoczůn ajnflus bergmůństwa na Ślōnsk?


Źelůny legwan
Witůmy we ślůnskij Wikipedyji, swobodnyj yncyklopedyji. Nasz projekt mo zadańy utworzyńy nojwjynkszygo zdrzůdła wjydze we ślůnskij godce. Wszyjsko, co je sam przedstawjůne, je blank za darmo, na licyncyji Creative Commons. Kożdy moge śe prziłůnczyć, tyż a Ty! Mogesz śe s nami dźelić swojům wjydzům a bez żodnych formalnośćůw przidować a sprowjać artikle.

Podwjela napoczńesz swoja przigoda ze Wikipedyjům, uobezdrzij pjyrw zajta půmoce – tam je wszyjsko gynau wytuplikowane. Kejbyś potrzebowoł jako ekstra půmoc, kukńij na IRC: (#wikipedia-szl). Je jeszcze kupa zachůw do zrobjyńo. Winszujymy moce ućechy s nami!


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.