Leralla la molaotheo

Lehaha la leralla la molaotheo lefumanoa 11 Kotze Street sebakeng sebitsoang Hillbrow, Johannesburg. Leralla la molaotheo ke seikokotlelo sa lekgotla la molaotheo ya Afrika Borwa. Lekgotla lapele moahong ona oile watsoaroa kala Hlakola selemong sa 2014.

Leralla ene ele sebaka sa kampo ya masole kamora moo ile ya sebedisoa joalo ka tjhankane. Kampo ya kgale ya tjhankane etshebahala ele ya bone. Tjhankane ena ene e sebedisetsoa banna ba makgoa ka selemo sa 1892. Kampo ya kgale ya tjhankane ile ya hahwa ke Paul Kruger hotloha ka la selemo sa 1896 hoisa 1899 ho hlokomela Afrika Borwa ho ditshosetso tsa ma-British. Kamora moo, lidara ya masole antoa ya Anglo-Boer baile ba tsoara mona ke ma-British.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.