Afrika Borwa

Afrika Borwa ke naha e borwa ba Afrika. E na le diporofense tse borobong. Diporofense tsa teng ke Freistata, Kwazulu-Natala, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Kapa Leboya, Kapa Botjhabela, Kapa Bophirimela le Leboya Bophirimela. Afrika Borwa e na le dipou tse leshome le motso o le monngwe tse buang ke setshaba sa teng.

Afrika Borwa
Folaga ye Afrika Borwa
Motsemoholo Pritoriya, Motse Kapa le Mangaung
Batlile holo motse
Dipuo Seburu, Senyesemane, Seqhotsa, Setebele, Sepedi, Sesotho, Seswatsi, Setsonga/Setjhakane, Setswana, Sevenda le Sesulu
Tulo 1 221 037 kmĀ²  
Baahi 54 956 900 (2015)
Tonakgolo
Tjhelete Rand (zar)
Lebatowa ye nako SAST UTC+2

Histori

RephablikiThuto ya lefatshe

Baahi

Afrika Borwa ke naha e nang le batho 54 million, ke naha enang le botjhaba, maleme a fapaneng a puo le mefuta e fapane ya ditumelo.

Thuto ya tsa moruo

Afrika Borwa ke naha ya bobedi e kgolo kontinenteng ya Afrika ka mora Nigeria.

Lipolotiki

Afrika Borwa ke Naha ebuswang ka palamente.

== Setso ==Ditso di ngata ka hare ho Afrika Borwa

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.