Sic

je latinska reč koja znači time, pa, poput, ili na takav način. U pisanju se stavlja između uglastih zagrada i obično je u kurzivu – – kako bi ukazala na netačan ili neobičan pravopis, frazu, interpunkciju i/ili drugo naglašavajući da je citirani materijal dosledno reprodukovan iz originalnog citata i ne predstavlja transkripcionu grešku, već je namerno tako napisan.[1] Ponekad se, naročito u polemičkim tekstovima i kritikama, rečcom želi skrenuti naročita pažnja na neki podatak ili tvrdnju u tekstu, zgražavanje, negodovanje, neslaganje i sl.[2]

Primeri

  • Grupa Super s karamelom je nastala u martu 2003. godine, kao sporedni projekat pank grupe Infrakt .

Ovde se ukazuje da je naziv grupe Infrakt pravi naziv, odnosno namerna greška koja se često javlja pri pisanju i izgovoru reči infarkt.

Vidi još

  • Spisak latinskih izreka

Reference

  1. ,
  2. Група аутора, Енциклопедија лексикографског завода, Југословенски лексикографски завод, Загреб, 1962. г.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.