Međunarodni standardni serijski broj

Internacionalni standardni serijski broj (engl. ) je jedinstveni broj dug osam cifri koji se koristi za identifikaciju štampanih ili elektronskih periodičnih publikacija.[1] Žurnali objavljeni u oba medija mogu da imaju dva ISSN broja, print () i elektronski ( ili ). sistem je zasnovan kao internacionalni standard 1971. i objavljen je kao 1975. godine.[2] podkomitet je odgovoran za standard.

Format koda

Format koda je osmocifreni broj, podeljen crticom u dva četvorocifrena broja.[1] Zadnja cifra, koja može da bude 0–9 ili X, je cifra za proveru. Na primer žurnala je 0378-5955.

Da bi se izračunala cifra za proveru, koristi se sledeći algoritam:

Izračuna se suma prvih sedam cifri broja pomnoženih njihovom pozicijom u broju, brojeći sa desna, drugim rečima 8, 7, 6, 5, 4, 3, i 2:
.
Zatim se ona podeli po modulu sa 11 i utvrdi ostatak.
.
Ako nema ostatka cifra za proveru je 0, inače se ostatak oduzme od 11 da bi se dobila cifra za proveru:
Cifra za proveru je 5.
X velikim slovom u cifri za proveru označava 10.

Reference

  1. "-{What is an ISSN?". ISSN International Center}-.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.