Шумарство

Шумарство је грана привреде која се бави подизањем, гајењем и искоришћавањем шума. Између осталог подразумева и управљање шумским пространством посебних намена. Ова грана обухвата гајење и сакупљање шумских производа (дрво, смола, кора, плодови), затим обраду шумског земљишта, као и делатност осталих намена шумских пространстава (заштита, рекреација и др).

Шумска пространства од посебног природног значаја су најчешће под заштитом државе у облику резервата или парка природе и националног парка.

Литература

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије Географски факултет, Београд

Види још

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.