Шеф владе

Шеф/председник владе је израз којим се означавају функционари који се налазе на челу или оперативно воде извршну власт у некој држави. Они најчешће руководе тијелом које се назива влада или кабинет. За шефа владе се често користе посебне титуле као што су премијер, први министар, главни министар, канцелар и сл.

Зависно од политичког уређења, шеф владе може, али не мора бити истовремено и шеф државе. Уколико шеф државе и шеф владе представљају једну те исту функцију, онда је најчешће ријеч о предсједничком систему у републикама.

Много чешћи случај је да шеф владе има одвојену функцију и овлашћења од шефа државе. Шефа владе може именовати шеф државе, односно изабрати парламент. У потоњем случају се говори о парламентарном систему. Овлашћења шефа државе у односу на шефа владе; тамо гдје су оне у републикама изједначене, говори се о полупредсједничком систему.

Референце

  • Jean Blondel & Ferdinand Muller-Rommel Cabinets in Western Europe (ISBN 0-333-46209-2)
  • WorldStatesmen (click on each country)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.