Шах (титула)

Шах (перс. - краљ) је титула коју су себи давали краљеви/цареви и владари Иран тј. Персије. У Ирану (Персији и Великом Ирану) титула је у константној употреби, али не као краљ у европском смислу, јер је сваки персијски владар корисистио тутилу шаханшах (Краљ краљева) или цар Персијског царства. Могулски владари Индијског подконтинента су такође користили титулу шаха. Ријеч води поријекло од староперсијске ријечи „краљ“ која је морала бити позајмљена из медијског.[1] Пуна титула Ахеменидских владара Првог персијског царства била је Шахе Шахан, „Краљ Краљева“[2] или „Цар“.

Извори

  1. An introduction to Old Persian (p. 149). Prods Oktor Skjærvø. Harvard University. 2003.
  2. Old Persian. Appendices, Glossaries, Indices & Transcriptions. Prods Oktor Skjærvø. Harvard University. 2003.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.