Хотел

Хотел - ријеч француског поријекла "hotel" или латинског "hospitale" - модерно уређење гостионице са собама за преноћиште.

Постоје пар дефиниција о хотелу:

Хотел је угоститељски објекат у којем се пружају услуге смештаја и доручка, а могу се пружити и друге услуге. - проф. др Радишић

Хотел је основни и репрезентативни угоститељски објекат за смјештај отвореног типа, намјењен различитим категоријама корисника који послује по комерцијалним принципима у техничко-технолошком и организационо-кадровском смислу, екипиран на начин који обезбјеђује пружање додатних услуга смјештаја, исхране, пића и напитака, укључујући и пружање додатних услуга који су функционално повезани у интегрални продукт. (проф. др Љиљана Косар, проф. др Рајко Марић)

Литература

  • Вујаклија - Речник страних ријечи
  • Хрестоматија из предмета Менаџмент хотела, Факултета за туризам и хотелијерство из Котора

Види још

  • Хостел
  • Ледени хотел

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.