Хоризонт

Хоризонт (грч. ) или обзор означава линију која раздваја небо и Земљу. У астрономском смислу разликујемо математички хоризонт и прави хоризонт. У астрономији, раван хоризонта јесте основна раван хоризонтског координатног система.

Математички хоризонт

Математички хоризонт представља раван која тангира место на Земљиној кугли.

Прави хоризонт

Прави хоризонт се ретко поклапа са математичким, пре свега зато што Земља није равна, већ има облик геоида. Затим, обично се у околини посматрачког места налазе нижи и виши рељефни облици (брда, планине), затим дрвеће и грађевине. Самим тим посматрач не може да види све небеске објекте које би могао да се прави и математички хоризонт поклапају.


Растојање до правог хоризонта

Растојање до правог хоризонта (означено са d) рачуна се помоћу Питагорине теореме, примењене на троугао који чине средиште Земље, тачка у којој стоји посматрач и најдаља тачка коју на Земљи може да види посматрач, односно тачка коју додирује тангента на површину Земљине кугле из тачке у којој се налази посматрач:

где је h висина на којој се посматрач налази, углавном занемарива у односу на , а означава полупречник Земље.

Види још

  • Хоризонтски координатни систем

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.