Хидроксид

Хидроксиди су једињења типа која дисоцијацијом дају хидроксидне јоне.[1]

Хидроксиди могу да буду базни или амфотерни.[2]

Преглед хидроксида

  • Амфотерни хидроксиди: , , , , . Ови хидроксиди се лоше растварају у води. У киселој средини дисосују на јон метала и на анјоне . У базној средини на анјон и на катјоне .

Карактер хидроксида зависи од везе. Уколико је јака јонска веза добијају се хидроксиди који у потпуности дисосују на јоне . Уколико је веза више ковалентна хидроксид има амфотерне особине.

Извори

  1. Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3. изд.). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-175553-6.
  2. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.