Умерена клима

Умерена клима је клима умерених појасева северне и јужне полулопте, између 40 и 65 степени сгш и 42 и 58 степени јгш. Налази се под директним утицајем западних ветрова. Карактерише је смена свих годишњих доба, велика температурна амплитуда и значајна количина падавина која се креће у распону од 1000-2000 мм (ивични делови) до 100-200 мм (унутрашњи делови континента). Најтипичнији представници су континентална и умерено-континентална клима.

Види још

  • Топла клима
  • Жарка клима
  • Хладна клима

Литература

  • Мастило, Н. (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.