Социјална политика

Социјална политика је широка и разнолика област јавне политике чији је основни циљ да обезбеди економски одржив, а истовремено социјално прихватљив ниво заштите од разних видова друштвених и индивидуалних штетних ефеката на све чланове друштва и да на тај начин промовише једнакост, друштвену кохезију и укључивање. Под „недискриминативним карактером” подразумева се да свака успешна социјална политика има по природи ствари одређени карактер позитивне дискриминације, као и да је фокусирана на онај део становништва који је заиста погођен и који се налази у стању неке социјалне потребе.

Литература

  • Напомена: Овај чланак, или један његов део, изворно је преузет из књиге Речника социјалног рада Ивана Видановића уз одобрење аутора.

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.