Седиментне стене

Седиментне или таложне стене (лат. - таложити) су настале од продуката хемијске и механичке прераде раније створених магматских, старијих седиментних и метаморфних стена. Јављају се у виду наслага (слојева).

Да би дошло до формирања седиментне стене неопходно је да се испуне следећи услови:

 • површинско распадање стена
 • транспорт материјала насталог распадањем стена
 • таложење (седиментација) транспортованог материјала
 • дијагенеза (литификација, очвршћавање) наталоженог материјала.

Настанак седиментних стена је на ниским температурама, најчешће 0-25 °C, а ређе настају и на нижим и вишим температурама, и ниским притисцима, од 1 до неколико стотина бара.

Подела седиментних стена

Подела седиментних стена се може вршити на основу више критеријума:

 • На основу начина постанка (генезе)
  • кластичне седиментне стене или механичке седиментне стене, настају таложењем минерала различитог састава и величине эрна. У њих спадају шљунковите и песковите стене.
  • хемијске седиментне стене (се образују излучивањем и таложењем разних соли које се налазе растворени у води).
  • органогене седиментне стене (садрже фосилне остатке биљака и животиња)
 • На основу дијагенетских карактеристика (степена литификације)
  • невезане
  • полувезане
  • везане
 • На основу гранулометријских карактеристика и састава
  • псефити
  • псамити
  • алеврити
  • пелити

Изучавањем услова стварања седиментних стена бави се седиментологија, док се проучавањем ове врсте стена бави петрологија седиментних стена.

Примери седиментних стена: песак, пешчар, карбонатне стене, глиновите стене, каустобиолити (стене које су запаљиве) нпр. нафта, асфалт, угљеви...

Види још

Литература

 • Ђорђевић В., Ђорђевић П., Миловановић Д. 1991. Основи петрологије. Београд: Наука

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.