Саобраћај

Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица на мрежи саобраћајница. Он је нежељена последица транспорта и постоји само ако постоје транспортне јединице које се крећу по заједничкој мрежи.

Подела

Основна подела саобраћаја по видовима је на:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.