Реформа

Реформа подразумева побољшање или измену оног што није у реду, незадовољавајуће. Употреба речи у овом контексту појављује се у 18. веку, а сматра се да потиче из удружења који препознају парламентарне реформе као њен примарни циљ. Треба разликовати револуцију од реформе. Револуција промена у корену или радикалне промене, а реформа представља промене неких проблема, без промена из корена. Реформа има за циљ да унапреди систем.

Литература

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.