Проценат

Проценат, постотак (ознака %), у значењу „од сто“ (лат. ) је бездимензиона величина која означава стоти део целине:

1% = 1 · 10-2

Код употребе процента се може јавити проблем ако се не наведе целина на коју се односи део, па СИ обесхрабрује употребу процента у корист разломака (нпр. 0,45 уместо 45%).

Примери

  • Један проценат је један стоти:
  • Сто посто је цела:
  • 75 одсто су три четвртине:
  • 50 одсто су половина:

Види још

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.