Прехрамбена индустрија

Прехрамбена индустрија је грана индустрије која се бави прерадом хране за потребе људи. Најразвијенија је у богатим привредним подручјима, као и у великим потрошачким срединама. Њен главни задатак је подмиривање прехрамбених потреба потрошача.

Гране

Прехрамбена индустрија обухвата неколико грана који се баве различитим делатностима:

  • Млинско-пекарска индустрија
  • Кондиторска индустрија
  • Индустрија за прераду и производњу уља
  • Индустрија за прераду воћа и поврћа
  • Млекарска индустрија
  • Индустрија за конзервирање рибе
  • Меснопрерађивачка индустрија и
  • Индустрија алкохолних пића

Литература

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд


Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.