Покровитељство

Спонзорство је обезбеђивање ресурса (новца, опреме и људи) од стране спонзора (неке организације), директно неком појединцу или некој организацији, са циљем да се оспособе за наставак неке активности, у замену за бенефиције везане за промотовину стратегију и циљеве спонзора.

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.