Основна школа

Основна школа је школа коју ученик похађа као прву школу. Делатност основног школства обухвата васпитање и обавезно школовање, друге облике школовања деце и омладине и школовање одраслих особа. Сврха основног школства је да ученику омогући стицање знања, појмова, умећа, ставова и навика потребних за живот и рад или даље школовање.

Види још

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.