Оксид

Оксид је општи назив за свако неорганско хемијско једињење, у коме се јавља хемијска веза између кисеоника и неког другог елемента.

Оксиди имају међусобно веома различите хемијске и физичке особине, које зависе од електронегативности елемента који се једини са кисеоником: од скоро нереактивних чврстих супстанција са веома високим температурама топљења (нпр. оксид волфрама), преко умерено реактивних течности (нпр. вода), до веома реактивних гасова (нпр. азот субоксид).

Оксиди такође могу имати и особине које иду од киселих до базних. Тако постоје:

  • кисели оксиди- нпр. угљен-диоксид или сумпор(VI)-оксид, који реагују са базама и водом
  • оксиди са киселим особинама - нпр. силицијум оксид, реагују са јаким базама али не и са водом
  • базни оксиди- нпр. оксиди метала и IIА групе, реагују са киселинама и водом
  • оксиди са базним особинама - нпр. манган моноксид или хром моноксид, реагују са киселинама али не и са водом
  • амфотерни оксиди - нпр. алуминијум-оксид, не реагују са водом али реагују и са киселинама и са базама
  • неутрални оксиди- нпр. угљен-моноксид, не реагују са водом, киселинама ни базама.

Сем оксида постоје и:

Давање имена

Постоји неколико начина грађења имена оксида, од којих је већина остала само као навика или у историји.

Тренутно, у складу са номенклатуром IUPAСа, имена оксида се граде по општем шаблону именовања простих неорганских једињења. За оксиде овај шаблон изгледа:

име_елемента(његов оксидациони број)- оксид

На пример сумпор(IV)-оксид.

У случају, када дати елемент гради само један познати оксид, оксидациони број хемијског елемента не мора да се наводи.

Ова номенклатура се тренутно користи у научним круговима.

Многи оксиди имају називе који уопште нису давани по номенклатури већ су од давнина укорењени у народу. На пример: вода је оксид водоника, калцијум(II)-оксид је познат под називом негашени креч.

Важнији оксиди

У најпознатије оксиде убрајају се:

Важнији пероксиди

  • H2O2 - водоник - пероксид

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.