Нитрит

Нитрити су једињења која садрже . јон

Грађа нитрита

Сви нитрити морају да садрже јон . Овај јон има исту количину и распоред електрона као и молекул озона. Од анјона који се јавља у w нитратима разликује се по томе што трећа од хибридизованих орбитала sp2 не гради везу са атомом кисеоника; молекул има облик троугла.

У процесу примања катјона метала или водоника од стране јона за грађење везе користи се један од слободних електронских парова неког атома кисеоника. У случају реакције јона нпр са атомом угљеника постоји могућност грађења везе преко слободног електронског пара азота.

Особине

Неоргански нитрити су супстанције кристалног облика. Растварају се у води.[1][2] Могу да показују редукционе особине нпр:

јонске:

као и оксидационе, нпр према угљоводоницима метала.

Добијање

Нитрити се добијају убацивањем смеше азот(II) оксида и азот(IV) оксида у растворе хидроксида или карбоната алкалних метала, нпр.

Друга метода је редукција растопљених нитрата оловом, нпр.

Неки нитрати () се редукују до нитрита () под утицајем загревања, нпр.

Извори

  1. Lide David R., ур. (2006). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0487-3.
  2. Susan Budavari, ур. (2001). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (13th изд.). Merck Publishing. ISBN 0911910131.

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.