Наталитет

У демографији, општа стопа наталитета становништва је број живорођења на 1.000 становника током године. Може се математички изразити преко формуле где је n стопа наталитета, N број живорођене деце у тој години и Р број становника.

Стопа наталитета се некад користи да опише просечан број деце по жени током трајања живота. За ово је много бољи показатељ стопа укупног фертилитета.

Стопа наталитета је виша у земљама у развоју, а мања је у развијеним земљама.

Види још

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.