Муљ

Муљ или блато је ситнозрни седимент, засићен водом, на дну водених басена — река, мора, језера и океана. Представља почетни стадијум у формирању многих седиментних стена. Кад је навлажен у течном је стању, када се осуши прелази у чврсто стање. Према настанку може се издвојити неколико типова: биогени муљ, хемогени муљ, теригени муљ и вулканогени муљ. Са друге стране у морским басенима представља седименте који садрже 30-50% ситиних честица, чији је пречник мањи од 0,01 милиметра.

Види још

Литература

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.