Монетаристичка теорија

Монетаристичка теорија је теорија Милтона Фридмана, који истиче значај промена у приливу новца ради успостављања равнотежног друштвеног производа и равнотежних цена.

Монетаристи заговарају минималне државне интервенције, јер сматрају да је привреда дугорочно посматрана у равнотежи. Такође истичу да релативно брзи раст нова прати инфлацију, а релативно спор раст новца рецесију, те би макроекономску политику требало водити по правилима која треају дужи временски период, што подразумева константну благу стопу монетарног раста.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.