Међународно право

Међународно право представља специфичан нормативни поредак, који регулише одређене друштвене односе и процесе у међународној заједници, а санкционисано је од стране државе и међународних организација.

Појам међународног права еволуирао је временом и довео до гранања овог појма, тако да се сада у међународном праву издвајају:

  • Међународно јавно право
  • Међународно кривично право
  • Међународно привредно право
  • Међународно униформно право
  • Међународно административно право
  • Међународно саобраћајно право
  • Међународно приватно право

а сталан је процес специјализовања нових грана права. Уобичајено се под појмом међународног права мисли на међународно јавно право. У ширем смислу у ово право спада и право супранационалних организација, пре свега Европске уније.

Види још

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.