Крмно биље

Крмно биље је јединствени назив за крмива (производе за исхрану животиња) биљног порекла.[1] Проучавањем крмног биља бави се научна дисциплина која је у ранијем периоду проучавана у оквиру ратарства, да би развојем науке заузела равноправно место уз ратарство и сточарство, као самостална научна дисциплина и као спона ратарске и сточарске производње. Крмно биље проучава биологију, гајење и искоришћавање крмних биљака, са циљем да се постигну што бољи принос и квалитет кабасте сточне хране.[2]

Гајење и проучавање крмних биљака

Гајење крмних биљака по својој природи је врло сложено. Везано је са бројним питањима, чије је проучавање неопходно, да би се постигао циљ гајења : висок принос и квалитет крме.

Од ботаничких особина крмно биље проучава морфолошке, физиолошке и биолошке особине њивских биљака, као и њихову географску распрострањеност.[3]

Крмне биљке и њихова подела

Биљке које се данас користе за производњу сточне хране су бројне у свету, као и у нашој земљи. Према извођењу Мијатовића (1975) у свету се користи више од 4.000 врста за производњу крмног биља. Њихов број се и даље повећава, из дивље флоре се уводе у културу нове врсте, интезивним селекционим радом стварају се нове врсте (Triticale).

У свету постоје бројне класификације њивских и крмних биљака. Поделе су различите, све зависи од тога који се критеријуми користе. Неки аутори као основу узимају начин гајења, други ботаничке особине (морфолошке и биолошке), трећи особености производње. Постоје и комбиноване класификације, где се у обзир узимају ботаничке, производне и друге особине.

Подела крмних биљака по начину гајења и производње

 • Крмне биљке на ораницама[4] (ораничне крмне биљке)
 • Траве - травњаци (ливаде и пашњаци)


Подела крмних биљака према ботаничким особинама

 • Крмне биљке из фамилија трава (Poaceae)
 • Крмне биљке из фамилија легуминоза (Fabaceae)
 • Крмне биљке из осталих фамилија

Класификација нњивских биљака

Према класификацији Ђорђевића (1948), све њивске биљке могу да се поделе у четири групе:

 • Жита (Cerealie) - зрнене скробне биљке
 • Зрнене махуњаче (варива) - беланчевинасте биљке
 • Биљке за техничку прераду
 • Биљке за сточну храну

У биљке за техничку прераду спадају:

У биљке за сточну храну спадају:

 • Коренасто-кртоласте биљке[5]
 • Траве
 • Остале биљке за сточну храну

Референце

 1. „krmiva”. Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Приступљено 24. 03. 2017.
 2. Крмно биље, Саво М. Вучковић, Београд, 1999.
 3. „allaboutfeed.net”. allaboutfeed.net. allaboutfeed.net. Приступљено 06. 10. 2014.
 4. Крмне биљке на ораницама
 5. Коренасто-кртоласте биљке

Литература

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.