Карбоксилна киселина

Карбоксилна киселина је органско једињење које у себи садржи функционалну карбоксилну групу (-).[1] То је велика и разнолика група хемијских једињења, а други назив за њих су и органске киселине. Општа формула свих карбоксилних киселина је , где представља алкил групу, . Најпростије карбоксилне киселине су тзв. алканске киселине код којих је радикал алкил група. Соли органских киселина се називају карбоксилати.[2][3]

Карбоксилна група је приближно тригонално-планарна. Изузетак су врло разблажени раствори када услед водоничног везивања, настају димери карбоксилних киселина.

Карбоксилне киселине реагују у многим процесима живих бића, међу којима је значајна и естерификација. У том процесу карбоксилне киселине реагују са органским једињењима које садрже хидроксилну групу (), односно алкохолима. Свакако најпознатији естри карбоксилних (масних) киселина су липиди.

Номенклатура

Карбоксилне киселине се именују као алканске киселине, додатком наставка -ска киселина на назив алкана. Тако на пример од метана настаје метанска киселина.[4] Бројем 1 се обележава карбонилни угљеник најдужег низа у коме се налази карбоксилна група. Дикарбоксилне киселине се именују као алкан-дикиселине. Циклични и ароматични системи називају се циклоалканкарбоксилне и бензоеве киселине. Код ових система угљениковом атому за који је везана карбоксилна група приписује се број 1.

Иако постоји IUPAC-ова номенклатура, чешће се користе тривијални називи. На пример, бутаноична киселина се углавном назива бутерна киселина (C3H7CO2H).

Карбоксилни јон R-COO се именује додавањем суфикса -ате, па од сирћетне киселине (енглески acetic acid) настаје ацетатни јон (енглески acetate).

Честе засићене карбоксилне киселине
Број угљеникових атома Тривијални назив име по IUPAC-у Структурна формула Место налажења или употреба
1Мравља киселинаМетанска киселинаHCOOHУбод мрава
2Сирћетна киселинаЕтанска киселинаCH3COOHСирће
3Пропионска киселинаПропанска киселинаCH3CH2COOHПрезерватив
4Бутерна киселинаБутанска киселина CH3(CH2)2COOHПутер
5Валеринска киселинаПентанска киселина CH3(CH2)3COOHбиљка Валеријана
16Палмитинска киселинаХексадеканска киселинаCH3(CH2)14COOHПалмино уље
18Стеаринска киселинаОктадеканска киселина CH3(CH2)16COOHЧоколада, масти, сапуни и уља

Референце

  1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "carboxylic acids". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.
  2. Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0.
  3. Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th изд.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7.
  4. IUPAC, Плава књига, http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/93/r93_480.htm

Спољашње везе

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.