Егзил

Егзил (лат. ) је изгнанство, прогонство; место борављења у прогонству; у ужем значењу: вавилонско робовање Јевреја, отуда: постегзилно доба, доба јеврејске историје после вавилонског робовања.

Егзил је повезан са ограничењима у слободи особе у матичној земљи. Насупрот егзилу, на новим одредишту нема ограничења или санкција личних слобода од владе државе која је одговорна за прогонство.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.