Дрвени дувачки инструменти

Дрвени дувачки инструменти (ита. , нем. , фра. , енгл. , рус. ) су група музичких инструмената (познати и као аерофони инструменти од грч. αερο ваздух и φονος звук) код којих се звук производи дувањем, у већини случајева из уста и плућа свирача. Струјање ваздуха покреће на треперење језичке направљене од трске. Они се, иако се данас граде и од дрвета и од метала или комбинације ова два, називају дрвеним јер сви (осим саксофона) потичу од чисто дрвених инструмената.[1] Данас, главни представници ове групе инструмената, који се срећу у класичној музици су:

Улога дрвених дувачких инструмената у оркестру је разнолика. Иако у техничком и изражајном погледу немају толико широки распон различитих могућности као гудачки инструменти, ипак се појединачни инструменти, поред карактеристилних боја, одликују и великом покретљивошћу, а и читав велики звучни фонд оркестра у свим регистрима покривен тоновима произведеним на дрвеним дувачима. Могуће их је стога применити у сваком моменту за сваку мелодијску линију у било ком регистру. Ипак, имају, као и лимени дувачи један велики недостатак, а то је физичка ограниченост људским дахом.

Бројни састав дрвених дувача у оркестру зависи од величине оркестра и захтева композитора. Обично се сматра да је у камерним или мањим оркестрима потребан и пожељан једноструки састав, односно по један представник основне регистарске варијанте:

 • једноструки састав
  • 1 флаута ()
  • 1 обоа ()
  • 1 кларинет ()
  • 1 фагот ()

У већим оркестрима, разликују се следећи састави:

 • двојни састав
  • 2 -{Fl.
  • 2 Ob.
  • 2 Cl.
  • 2 Fg.}-

(каткад се у овом саставу може предвидети да извођач флауте свира и пиколо флауту (означава се са ), а такође су могуће и (енглески рог), као и (бас-кларинет), што је ређи случај)

 • тројни састав (најчешћи састав)
  • 1
  • 2 (ili , при чему )
  • 2
  • 1 (ili , при чему )
  • 2
  • 1 (ili , при чему )
  • 2
  • 1 (ili 3 , при чему )
 • четворни састав
  • 1 (ређе )
  • 3 (понекад )
  • 3
  • 1
  • 3 ()
  • 1 (ређе )
  • 3
  • 1 (ређе )[2]

Референце

 1. „Drveni duvački instrumenti”. Svet instrumenata. Приступљено 18. 1. 2019.
 2. „Drveni duvački instrumenti”. samo-opusteno.info. Приступљено 24. 1. 2019.

Види још

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.