Догма

Догма (грч. ) је опште прихваћено и јасно формулисано мишљење или учење које не допушта да се у њега сумња нити оставља могућност да буде оповргнуто или дискутовано. Често се помиње уз религију.

У античкој филозофији означава сигурну науку, док се теолошко кориштење овог појма везује за означавање дефинисане објављене истине коју треба у вери прихватити.

Појам догма је након Канта добио филозофски негативно значење и означава некритичку и немотивисану сигурност.

Догматизам је у филозофији и идеолошким системима, филозофски и идеолошки став да се истина о ствари по себи може сазнати полазећи од некритички преузетих основних ставова, теза и начела или да су основне тезе творца идеологије необориве истине, те се не могу и не смеју доводити у сумњу.[1]

Извори

  1. Део чланка је преузет из књиге Ивана Видановића „Речник социјалног рада“, уз одобрење аутора.

Види још

  • Хришћанска догма
  • Хришћанска догматика
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.