Депресија (геологија)

Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море.

Облици депресије

  • Басен је било која велика депресија седиментног терена. У тектоници је обично назив за кружно удубљење (геолошки басен). У седиментологији је удубљење испуњено седиментима (седиментни басен).
  • Депресија настала дувањем ветра (еолски процес) најчешће настаје у песковитим пустињама или исушеним пост-глацијалним теренима.
  • Кратер је депресија терена настала ударом (кратер метеорита).
  • Депресија може настати и услед наглог уршавања тла, као што је настајање отвора на плафону пећине или кратера услед вулканске ерупције.
  • Долина је такође облик депресије настала услед речног или глацијалног процеса.

Потапање тла настаје под теретом материјала који се на њему налази, као што су снег и лед. Под тежином глечера који се полако крећу тло бива састругано и потиснуто. Стене које нису под глечером могу бити повучене па се такав вид депресије назива периферијална депресија. Под утицајем воде на копну настаје речна ерозија и депресија речног корита као и депресија приморског терена услед морске воде.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.