Велики везир

Велики везир ( или ) је назив за највишег султановог поданика. Био је председник царског Дивана (владе) у Турској царевини. У време рата вршио је у име султана дужност врховног команданта.

Великог везира бирао је султан обично из реда везира царског Дивана (Порта), а такође и разрешавао ове дужности. Многи људи из балканских крајева обављали су току XV, XVI и XVII века дужност великог везира, као Махмуд-паша Анђеловић из Крушевца, Ахмед-паша Херцеговић (син херцега Стефана) и Мехмед-паша Соколовић из околине Рудог у Босни.

Велики везир је чувао царски печат.

Назив потиче од персијске речи везир (перс. )

Види још

Популарна култура

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.