Бекерел

Бекерел (енгл. ; симбол: Bq) је СИ изведена јединица, која се дефинише као активност количине радиоактивног материјала где се једно језгро распада у секунди. Бекерел је, стога, еквивалентан s-1. Старија јединица радиоактивности је била кири (Ci), дефинисана као 37×109 бекерела или 37 GBq.

Назван је по Анрију Бекерелу, који је поделио Нобелову награду са Маријом Кири због њиховог рада у откривању радиоактивности.

За фиксирану масу радиоактивног метала, број бекерела се мења временом. Под неким околностима, количине радиоактивног материјала су дате после неког времена за подешавање. На пример, може да се узме десетодневна подешена цифра, тј. количина радиоактивности која ће и даље бити присутна после десет дана. Ово склања нагласак са кратковековних изотопа.

Било је намењено у СИ-ју да се користи бекерел уместо реципрочне секунде као јединица мерења активности. Ово је специфично уведено због опасности по људско здравље које су могле да проистекну из грешака везане за реципрочну секунду. Користећи бекерел, активнији извор има већи број (па је и опасније). Користећи 1/s или s као секунду може да доведе до конфузије.

Литература

  • E Richard Cohen; Tom Cvitas; Jeremy G Frey; Bertil Holstrom; John W Jost, ур. (2007). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (PDF). (3nd edition изд.). Royal Society of Chemistry; 3rd edition. ISBN 0854044337.
  • (1993). , 0-632-03583-8.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.