Бара

Бара је веће влажно станиште (површине до 8 ) у коме је водена маса ниског нивоа. Услед тога, Сунчева светлост допире до дна омогућавајући процес фотосинтезе и успешно загревајући воду баре. Вода у барама може бити стално присутна, или оне могу пресушивати. Боја воде у барама се креће од смеђе до зеленкасте, а зависи од дубине баре, типа дна и присутног подводног растиња.

Баре се одликују бујном вегетацијом и фауном.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.