Natrijum karbonat

Natrijum karbonat (), često pogrešno nazvan soda, jeste so natrijuma i ugljene kiseline (. Kao dodatak prehrambenim proizvodima nosi oznaku E500. Sve forme su bele, u vodi rastvorne soli. Sve forme imaju jako alkalni ukus i formiraju umereno alkalne rastvore u vodi. Istorijski ova so je ekstrahovana iz pepela biljki koje rastu na natrijumom batom zemljištu. Kako je pepeo ovih biljaka bogatih natrijumom bio je primetno različit od pepela iz drveta (nekada korištenog za proizvodnju potaše), natrijum karbonat je ostao poznat kao „sodni pepeo”. On se proizvodi u velikim količinama iz natrijum hlorida i krečnjaka putem Solvejovog procesa.

Natrijum karbonat
Nazivi
IUPAC naziv
Natrijum karbonat
Drugi nazivi
Soda pepeo
Soda za pranje
Soda cristali
Identifikacija
broj
3D model (Jmol)
ECHA InfoCard 100.007.127
broj 207-838-8
E-brojevi E500(i) (regulator kiselosti, ...)
CID
VZ4050000
UNII
Svojstva
Hemijska formula
Na2CO3
Molarna masa 105,9888  (anhidrat)
286,1416  (dekahidrat)
Agregatno stanje Bela čvrsta materija, higroskopna
Miris Bezmirisan
Gustina
 • 2,54 3 (25  °C, anhidrat)
 • 1,92 3 (856  °C)
 • 2,25 3 (monohidrat)
 • 1,51 3 (heptahidrat)
 • 1,46 3 (dekahidrat)
Tačka topljenja 851 °C (1.564 °F; 1.124 K) (Anhidratni)
100 °C (212 °F; 373 K)
razlaže se (monohidrat)
335 °C (635 °F; 608 K)
razlaže se (heptahidrat)
34 °C (93 °F; 307 K)
(dekahidrat)
Rastvorljivost u vodi
Anhidratni, /100:
 • 7 (0  °C)
 • 16,4 (15  °C)
 • 34,07 (27.8  °C)
 • 48,69 (34.8  °C)
 • 48,1 (41.9  °C)
 • 45,62 (60  °C)
 • 43,6 (100  °C)
Rastvorljivost Rastvoran u aq. alkalijama, glicerolu
Donekle rastvoran u aq. alkoholu
Nerastvoran u CS2, acetonu, alkil acetatu, alkoholu, benzonitrilu, tečnom amonijaku
Rastvorljivost u glicerin 98,3 /100 (155  °C)
Rastvorljivost u etandiol 3,46 /100 (20  °C)
Rastvorljivost u dimetilformamid 0,5 
Baznost (pKb) 3,67
−4,1·10−5
Indeks refrakcije () 1,485 (anhidratni)
1,420 (monohidrat)
1.405 (dekahidrat)
Viskoznost 3,4 (887  °C)
Struktura
Kristalna rešetka/struktura monoklinična (γ-forma, β-forma, δ-forma, anhidrat)
Ortorombna (monohidrat, heptahidrat)
Kristalografska grupa , br. 12 (γ-forma, anhidrat, 170 )
, br. 12 (β-forma, anhidrat, 628 )
, br. 14 (δ-forma, anhidrat, 110 )
1, br. 29 (monohidrat)
, br. 61 (heptahidrat)
Point group
2/ (γ-forma, β-forma, δ-forma, anhidrat)
(monohidrat)
(heptahidrat)
Konstanta rešetke
a = 8,920(7) Å, b = 5,245(5) Å, c = 6,050(5) Å (γ-forma, anhidrat, 295 )
α = 90°, β = 101,35(8)°, γ = 90°
Geometrija molekula Oktaedralna (+, anhidrat)
Termohemija
Specifični toplotni kapacitet, 112,3 
Standardna molarna entropija 135 
Standardna entalpija stvaranja jedinjenja −1130,7 
−1044,4 
Opasnosti
Opasnost u toku rada Iritant
Bezbednost prilikom rukovanja MSDS
GHS grafikoni
GHS signalna reč Upozorenje
GHS opis opasnosti
H319
GHS mere predostrožnosti
P305+351+338
NFPA 704
0
1
0
Letalna doza ili koncentracija (LD, LC):
LD50 (LD50)
4090 (pacov, oralno)
Srodna jedinjenja
Drugi anjoni
Natrijum bikarbonat
Drugi katjoni
Litijum karbonat
Kalijum karbonat
Rubidijum karbonat
Cezijum karbonat
Srodna jedinjenja
Amonijum karbonat
Natron
Natrijum perkarbonat
Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje materijala (na 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Y verifikuj (šta je YН ?)
Reference infokutije
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.