Територија

Територија је ограничени део тврде Земљине површине са њеним природним и антропогеним особинама и ресурсима. Карактерише се површином, географским положајем и другим својствима. Квалификована на одређен начин, добија својство таксона.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.