Списак држава по броју становника

Ово је списак суверених држава и осталих територија, поређаних по броју становника, процене становника 193 државе чланице ОУН и 2 државе посматрачице ОУН, као и међународно непризнатих држава; остале територије су укључене због упоређивања. Уједињене Нације су процениле светску популацију на око 7,6 милијарди.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.