Племе

Племе је облик веће људске заједнице чији су чланови у крвном сродству. Оно се састоји од више братстава, а могу да се удружују у савезе племена (обично сродних). Појавом земљорадње и сточарства добијају чвршћу организацију и обично се вежу за одређену територију, чије је земљиште у племенском власништву. Племенска организација постоји и сада код народа на нижем степену цивилизацијског развоја. Код нас је имала битну улогу за време османске окупације у брдским крајевима Црне Горе и Источне Херцеговине.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.